By

JosteriskO

Odľud

Vracal som sa z poľovačky večer sám na bričke. Domov zostávalo ešte zo osem vierst; moja dobrá kobyla-klusáčka bodro bežala po prašnej ceste, len kedy-tedy...
Read More

Leopardica

Táto poviedka vznikla za celkom zvláštnych okolností. Asi pred päťdesiatimi rokmi som čítal o neobyčajne zaujímavom dobrodružstve v púšti — o priateľstve zablúdeného vojaka a...
Read More

Biely jeleň

-Stryju, ja – rezolútne sa hnal po zápalkách Peter. Nemohol som mu odriecť tú rozkoš, keď sa toľko napachtil pri znášaní raždia, hoci najradšej zapaľujem...
Read More

Hluchánica

Kaukazský hlucháň sa ponáša celkom na nášho, azda je len trocha menší. Správa sa tiež celkom obyčajne: ak zbadá poľovníka, odletí; ak ho len začuje,...
Read More