Rok 1981

Soboľ

Soboľ

Najprv tíško zaštekala Urma, potom spustil Pestrý a oba psy sa so zúrivým, prenikavým brechotom pustili do úžľabiny. Dedo sa zastavil a sňal čapicu. Oči mal široko otvorené, tvár napätú.— To bude ušľachtilá zver, — povedal ticho. — No, Matvejko,…
Čítať viac

September 1981

September 1981

Javor zožltol, jarabina skrvavela, noci sa predĺžili, jelenom akoby ktosi čarovným prútikom vrátil hlas; hora sa rozhučala. Ráno padol ľahký mráz, osrienená tráva sa pod raticami starej jelenice, jeleničky i jelienka akoby lámala. Takmer nečujne kráčali malou úžľabinkou, hustou horou…
Čítať viac