Category Archives: Rok 1979

Prvý kríženec zvieraťa a rastliny

Prvý kríženec zvieraťa a rastliny

Vedcom v Anglicku prvýkrát na svete sa podarilo vytvoriť „kríženca” medzi rastlinnou a zvieracou bunkou, konkrétne medzi bunkami sliepky a huby. Pretože táto nezvyčajná „chiméra” je iba v štádiu bunky, nemožno zatiaľ predvídať, ako by takýto budúci hybrid vlastne vyzeral. Bola by to teda sliepka s hlúbikom huby namiesto behákov alebo nejaká okrídlená huba? Týmto pokusom sa teoreticky začína vláda novej, ďalšej fantastickej ríše v biológii? Continue reading

Yeti na Slovensku

Yeti na Slovensku

Hoci nové poznatky vedy umožnili v posledných desaťročiach objasniť mnohé záhady, nad ktorými kedysi zostával rozum našich predkov stáť, predsa ešte jestvuje množstvo otáznikov, ktoré si dodnes nemôžeme dosť dobre vysvetliť. Len si pripomeňme napríklad neuveriteľné jasnovidecké schopnosti Holanďana Croiseta, ktorý pod krontrolou vedcov spoľahlivo určuje, kde sa nachádzajú rozličné zmiznuté osoby. Sem patrí aj záhadné strácanie sa lodí v takzvanom trojuholníku smrti Bermudy—Bahamy—Portoriko. A čo počínanie tzv. prútikárov, ktorých určite nemožno všetkých vhodiť do jedného vreca s označením — šarlatáni. Continue reading

V znamení psa

V znamení psa

Pes symbolizuje statočnosť, vernosť, stopuje a prináša ulovenú zver a chráni svojho pána i jeho majetok.
V starom Grécku považovali trojhlavého Cer-berosa za obávaného psa, vartujúceho cesty vedúce do podsvetia. Aby prepustil dušu zosnulého na miesta pokoja( museli ho odmeniť darmi a láskavosťou. Ešte aj dnes pokladajú na mnohých miestach psa za zviera obdarené magickou schopnosťou ničiť zlo. Continue reading

Medvede na rybačke

Medvede na rybačke

Na ďalekej Aljaške, na rieke Mac Neil, každý rok v júni sa začína neobyčajné divadlo. Najväčšie severoamerické suchozem-ské dravce, hnedé medvede, sa tu stretávajú na rybačke. Prichádzajú vo veľkom množstve z blízkych i ďalekých lesov, aby po dlhom zimnom spánku nabrali nových síl. Už niekoľko rokov ich pri tom pozoruje americký zoológ Wade T. Bledsoe. Staršie medvede ho už poznajú a dovolia mu, aby sa k nim priblížil na vzdialenost niekoľkých metrov. Hoci v poslednom čase veda priniesla mnohé poznatky o živote týchto zvierat, predsa sa macovia vedia vždy postarať o nejaké nové prekvapenie.
Júnové slnko skúpo preniká cez husté búrkové mračná. Continue reading

Najväčší hlodavec

Najväčší hlodavec

Do čeľade morčacovitých patrí najväčší a najťažší hlodavec, kapybara močiarna. Toto štetinami zarastené zviera je viac ako jeden meter dlhé. Žije v lesnatej Južnej Amerike, a to v močaristých krajoch. Častejšie sa vyskytuje v blízkosti riek.
V januári roku 1975 poľnohospodárski robotníci na ranči Highland v Kalifornii zažili veľké krekvapenie.

V ich blízkosti stálo čosi, čo sa ponášalo na gigantického potkana a žulo karfiol. Živočích bol skoro taký veľký akoj ovca. Keď uvidel ľudí, utiekol. Continue reading

Lovy s pinzetou

Lovy s pinzetou

Československo má zo všetkých európskych krajín najbohatšie revíry a najvyššie stavy poľovnej zveri. Zásluhu na tom, že naša živá príroda a celé lesné hospodárstvo sú v Európe na prvom mieste, a to nielen v množstve, ale aj v kvalite, majú naši poľovníci.
Náš významný vedec, zoológ, milovník prírody a poľovník, zosnulý pofesor dr. Július Ko-márek (zomrel 7. februára 1955) napísal: „… Dobre viem, že prevažná väčšina dobrých poľovníkov hlboko obdivuje poéziu prírody. Je to čaro, ktoré tak nezabudnuteľné zachytil Turgenev v Poľovníckych zápiskoch. Continue reading

Lev je poľovník

Lev je poľovník

O levovi sa hovorí, že je „kráľom zvierat” a symbolom udatnosti. Poznáme aj prirovnanie: „Bojoval ako lev.” Zvyčajne sa považuje za najnebezpečnejšie zviera, čo však nie je celkom pravda. Ako väčšina šeliem, vyhýba sa človekovi, lebo spoznal nebezpečenstvo strelnej zbrane.

Napriek tomu sa vyskytnú prípady, že lev napadne človeka. Aby sme pochopili, za akých podmienok sa lev môže stať ľudožrútom, musíme sa oboznámiť so spôsobom lovu a výživy, s jeho dedičnými a získanými vlastnosťami. Riaditeľ budapeštianskej zoologickej a botanickej záhrady dr. Ákos Szeder-jei, ktorý tieto otázky študoval na piatich cestách v Afrike a Indii a konzultoval s vedeckými pracovníkmi v Indii, Keni, Sudáne, Tanzánii a Zambii, píše o svojch poznatkoch. Continue reading

Jeleň s fajkou

Jeleň s fajkou

Barany, bolo ich zo päťdesiat, ktoré sme si v tú jeseň v štyridsiatom štvrtom roku „požičali” od Hudeca z Kamenca, sa pomíňali skôr, ako sme predpokladali. Najprv sme zjedli jarky, potom išli na guláš aj staré ovce a nakoniec zostali barany. Aj dve hovädá, ktoré sme si „odviezli” z majera grófa Tarnovského, sa minuli tak rýchle, akoby to boli iba dáke teliatka a nie dva zdatné voly.
Mužstvo začal trápiť hlad. Keď si hladný i zima je akosi dotieravejšia. Pohyb, ba aj myslenie je chabejŠie.
Z myšlienok, ako asi bude vyzerať naša budúcnosť, ma prebral hlas kapitána Agladzeho. Continue reading

Malé nočné rozprávanie

Malé nočné rozprávanie

„Mlčky sme kráčali po poľnej ceste. Lístie košatých vŕb a štíhlych topoľov šumelo v čerstvom vánku nad starou trsťou, z ktorej sa už bujne predieral k svetlu mladý podrast. Sčer-netá hladina jazera polámalo obraz mesiaca a hviezd na drobné úlomky. Približovali sme sa k poľovníckej chate na opačnom konci jazera. Sáry gumových čižiem v stíchnutom večere hlučne plieskali o naše unavené nohy. Komáre štípali už len ojedinelé. Z tŕstia a vody doznieval večerný koncert divých kačíc, vodných sliepok! Continue reading