Tag Archives: lov

Lovy s pinzetou

Lovy s pinzetou

Československo má zo všetkých európskych krajín najbohatšie revíry a najvyššie stavy poľovnej zveri. Zásluhu na tom, že naša živá príroda a celé lesné hospodárstvo sú v Európe na prvom mieste, a to nielen v množstve, ale aj v kvalite, majú naši poľovníci.
Náš významný vedec, zoológ, milovník prírody a poľovník, zosnulý pofesor dr. Július Ko-márek (zomrel 7. februára 1955) napísal: „… Dobre viem, že prevažná väčšina dobrých poľovníkov hlboko obdivuje poéziu prírody. Je to čaro, ktoré tak nezabudnuteľné zachytil Turgenev v Poľovníckych zápiskoch. Continue reading