Tag Archives: rybačka

Medvede na rybačke

Medvede na rybačke

Na ďalekej Aljaške, na rieke Mac Neil, každý rok v júni sa začína neobyčajné divadlo. Najväčšie severoamerické suchozem-ské dravce, hnedé medvede, sa tu stretávajú na rybačke. Prichádzajú vo veľkom množstve z blízkych i ďalekých lesov, aby po dlhom zimnom spánku nabrali nových síl. Už niekoľko rokov ich pri tom pozoruje americký zoológ Wade T. Bledsoe. Staršie medvede ho už poznajú a dovolia mu, aby sa k nim priblížil na vzdialenost niekoľkých metrov. Hoci v poslednom čase veda priniesla mnohé poznatky o živote týchto zvierat, predsa sa macovia vedia vždy postarať o nejaké nové prekvapenie.
Júnové slnko skúpo preniká cez husté búrkové mračná. Continue reading