03 august 2017

Pozor dobrý pes

Nemožno pochybovať, že základom psychickej činnosti zvierat je mechanizmus reflexu, inštinktívna reakcia organizmu na rôzne vplyvy. V mnohých prípadoch sa však stretávame s niečím, čo prekračuje rámec inštinktu. V rodine Berberových v Baku si v domácich podmienkach vychovali leva, ktorého volali King. Toto bystré zviera, miláčik dospelých a detí, zahynulo hlúpou náhodou. Stratu ťažko niesli...
Read More
03 august 2017

Živé Seizmografy

Zemetrasenie patrí od nepamäti medzi metly- ľudstva. V posledných rokoch, s postupujúcim poznávaním geofyzikálnych procesov vnútri Zeme sa začína intenzívne rozvíjať výskum predpovedania zemetrasení. Skúmajú sa napríklad zmeny magnetického poľa Zeme, sklony zemského povrchu, variácie atmosferického tlaku, zmeny hladín studní a ďalšie javy, ktoré zemetraseniu predchádzajú. Už tisíce rokov si ľudia všímajú zvieratá, ktoré katastrofu...
Read More
03 august 2017

Posvätné Zvieratá

Kult zvierat bol v starom Egypte veľmi rozšírený. Mnohí verili, že nielen ľudské, ale aj zvieracie telo môže byť schránkou božského ducha. „Božské” zvieratá po smrti balzamovali a vystrojili im štátny pohreb. Dodnes sa zachovalo množstvo takýchto múmií. Keď profesor dr. Ekkehard Kleiss rôntgenoval exponáty z egyptsko-orientálneho oddelenia viedenského kuľtúrno-historického múzea, objavil dokonca falzifikáty. Medzi...
Read More
03 august 2017

Panapattský slon darebák

Bol malej postavy, ako už sloní darebáci bývajú. Ked stál, meral dva metre tridsať v ponožkách. Vypočítal som to tak, že som dvoma vynásobil obvod stopy jeho prednej laby, čo zhruba zodpovedá výške indického slona. Ale čo mu chýbalo na postave, o to viac mal odvahy, chladnej vypočítavej ľstivosti a nezmieriteľnej nenávisti k ľudom, pre...
Read More
03 august 2017

Ostrovy Tuleňov

Anchorage je nevábivou leteckou zastávkou pri cestách na Ďaleký východ. Je to mesto s niekoľkými veľkými hotelmi, s ulicou elegantných barov, s inou ulicou krčiem a obchodníkov hodných Divokého západu. Je to vlastne akási obdoba San Franciska z rokov zlatej horúčky. Aljašku, pri troche predstavivosti podobnú dlhej ruke ukazujúcej smerom k Japonsku, prelietavajú každý rok...
Read More
03 august 2017

Opäť snežný Muž

Na prelome šesťdesiatych rokov zaplavila stránky tlače vlna senzačných článkov o stretnutiach so „snežným mužom” a o overených nálezoch jeho stôp. Tieto články naznačovali, že antropológovia ho budú „brániť” a že sa konečne nájde chýbajúci článok vývoja človeka. Antropológovia záujem nestratili a ich štúdie sa stali fundovanejšie. Objavili sa nové správy o stretnutí s prežívajúcim...
Read More
03 august 2017

Operácia TIGER

V marci 1972 sa do indickej džungle vydala významná expedícia ochrancov prírody, zoológov a lovcov. Strategické ciele, taktické úlohy a trasy sa vypracovali s vojenskou presnosťou a dôkladnosťou. Výstroj výpravy zodpovedal najvyšším svetovým parametrom. Mali v ňom všetko, od vreckových rádiových vysielačiek až po unikátne prístroje, ktoré na sledovanie tigrov špeciálne vynašiel indický odborník na...
Read More
03 august 2017

Naše Rysy

Ako je známe, okolo r. 1930 bol rys na Slovensku skoro vyničený. Potom sa však na prechodný čas (od r. 1936 do r. 1955) zaviedla jeho ochrana, a to od 1. marca do 31. júla. Vďaka tejto ochrane a vojnovým udalostiam, keď poľovníci na jeho lov nemali čas, sa rys u nás opäť rozmnožil a...
Read More
03 august 2017

Môj Vodnár

Keď som mal desať rokov, prežil som celú zimu na vidieku. Behal som po lese, sliedil za vťákmi a poznával všakovaké zaujímavosti z ich života. To bolo mojím najmilším zamestnaním a veľmi som sa nudil, keď mi niečo bránilo v prechádzkach. Raz, keď udreli februárové mrazy a zdvihla sa silná metelica, otec ma dlho nepúšťal...
Read More